2000 äldre kvinnor stämmer den schweiziska staten för klimatbrott

Kränker Schweiz de mänskliga rättigheterna för de som drabbas hårdast av klimatrelaterade värmeböljor genom att inte följa Parisavtalet? Det är vad Europadomstolen för mänskliga rättigheter ska ta ställning till nu.

Lovisa Berglund

create 2023-09-01 update 2024-04-10

En stämningsansökan som handlar om klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter har lämnats in till Europadomstolen. Bakom stämningen står fler än 2000 äldre kvinnor i Schweiz som kallar sig KlimaSeniorinnen. Eftersom äldre kvinnor löper störst risk att bli sjuka eller dö av värmeböljor så menar de att den schweisiska staten kränker deras mänskliga rättigheter genom att inte göra tillräckligt för att bromsa den globala uppvärmningen.

En talesperson för KlimaSeniorinnen säger till Nature att de vill att Schweiz ska sänka sina utsläpp i linje med Parisavtalet, och att landet även bör ta ansvar för sina historiska utsläpp som varit mycket höga. I stämningen vill de målsäganden betona de vetenskapliga bevis som finns, både för att klimatförändringarna kommer öka antalet värmeböljor och för att det är just äldre kvinnor som kommer drabbad hårdast av detta.

Hon menar också att även om stämningen delvis handlarom äldre kvinnors utsatthet under värmeböljor så är det stora motivet att lämna en bättre värld efter sig till sina barn och barnbarn.

Dela