Kallduschen: Ministerns ”palett av åtgärder” gick just upp i rök

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Bild: Sveriges Riksdag

Miljöministerns nya svar pekar mot det som många befarat: Det blir antagligen inga nya skarpa klimatåtgärder före nästa val. Hela mandatperioden är med andra ord förlorad.

Sven Elander

create 2024-03-16 update 2024-03-16

Att driva igenom beslut som ökar utsläppen gick på några veckor. Sänkta fossilskatter var bland de första besked som Tidöpartierna kommunicerade efter valet. Men att lägga fram reformer som sänker utsläppen på motsvarande sätt kommer ta minst hela denna mandatperiod, och kommer med största sannolikhet inte ens att kunna ske med nuvarande regeringspartier. Det står klart efter ett nytt icke-svar från miljöminister Romina Pourmokhtari i DN.

Det var i samband med att miljöministern frågades ut i riksdagens miljö- och jordbruksutskott som hon fick frågan av DN om att det över huvud taget blir ett regeringsbeslut om de nya styrmedlen före nästa val.

– Jag kan ge besked om att utredningen kommer att tillsättas i år, och att vi arbetar med utformning av direktiven just nu. Mer än så kan jag tyvärr inte säga, säger Romina Pourmokhtari till DN.

Låt oss ta det från början:

Först skulle alla svaren komma i regeringens klimathandlingsplan förra året. Men i stället kom… besked om ännu en ny utredning. Den nya utredningen är ännu inte tillsatt, och resultaten av den kommer presenteras så nära inpå nästa val att någon proposition från regeringen antagligen inte hinner tas fram.

Det är en tidtabell som passar utmärkt för Sverigedemokraterna. Så här skriver DN:

”Med anledning av klimathandlingsplanens vaga formuleringar anser sig SD inte bundna till några nya styrmedel, erfar DN. När utredningen är färdig väntar därför en ny politisk förhandling, där SD kommer att motsätta sig åtgärder som gör det dyrare att köra bil. Inom SD ser man det inte som någon nackdel om frågan är olöst när det är dags för nästa val 2026, enligt DN:s källor. Och efter valet kan både statsministern och klimatministern vara utbytta.”

Samtidigt fortsätter klimatförändringarna att eskalera. En ny studie från Science Advances varnar för att Atlantens havsströmmar inklusive Golfströmmen kan komma att kollapsa till följd av klimatförändringarna, och att utvecklingen kan gå mycket snabbare än man tidigare trott. Enligt Johan Rockström, chef för Potsdaminstitutet och en av Sveriges tyngste klimatforskare, skulle detta leda till en global katastrof. ”Det skulle med stor sannolikhet knäcka Amazonas regnskog, det får konsekvenser för temperaturerna ända ner på tropiska områden och fullständigt ändra levnadsmöjligheterna” säger han till Aftonbladet.

Vi rör oss snabbt mot stupet. Men misströsta inte. Snart är nog den nya utredningen på plats.

Dela