Miljöministern hyllade förslaget – innan hon sänkte det

Bild: Regeringen.se

Miljöministern hyllade nyligen EU:s nya lag för att restaurera skadad natur. Nu har hon sänkt förslaget tillsammans med Ungern.

Sven Elander

create 2024-03-25 update 2024-03-25

Det här är en bra dag för Europas naturmiljöer och en stor framgång för det europeiska miljöarbetet”, det ”går att hitta vägar framåt för att bevara biologisk mångfald, samtidigt som vi värnar svenskt jord- och skogsbruk.”

Det var idel lovord från miljöministern när EU-parlamentet antog lagen om naturrestaurering tidigare i år.

Men i dag kovände ministern, och var i stället med och sänkte förslaget.

Sverige ingår i en grupp om sex EU-länder som satt sig på tvären för förslaget om naturrestaurering. I sista stund anslöt Ungern till gruppen. När EU:s miljöministrar möttes idag skulle lagen har röstats igenom, men så blev det alltså inte.

Agerandet har fått hård kritik från miljörörelser som kallar det ”ett svek”. Så här skriver WWF, BirdLife Europe, ClientEarth och EEB i ett gemensamt uttalande:

”Vi fördömer alla medlemsstater som inte stöder lagen – i bästa fall tyder det på en djup misslyckande att förstå situationen vi befinner oss i och vad det innebär för medborgarnas rättigheter. Att tillåta Viktor Orbán att sabotera naturrestaureringslagen går emot vetenskapen, medborgarnas oro, Europaparlamentets stöd och företagen. Det är fullständigt obegripligt och skrämmande att se naturrestaureringslagen offras på populismens altare, utan någon rationell förklaring. Det undergräver den demokratiska beslutsprocessen”. 

WWF menar att det är mycket viktigt att denna lag kommer på plats i Europa eftersom det är en av de världsdelar som har högsta andelen mark (upp till 80 procent) som används för bebyggelse, infrastruktur och produktionssystem. Trycket på naturen och klimatförändringarna ökar riskerna för samhället om inga åtgärder görs.

Men tack vare Sveriges agerande stoppas nu lagen.

Dela