9 000 kräver att flygskatten räddas

Regeringskansliet, Rosenbad. Foto: Arild Vågen, Wikimedia Commons.

9 000 personer har hittills ställt sig bakom kravet att flygskatten ska räddas. Klimatgranskarens namninsamling har nu överlämnats till regeringen.

Sven Elander

create 2024-06-25 update 2024-06-25

Miljöorganisationer, myndigheter och forskare har riktat kritik mot regeringens planer på en kraftig sänkning av flygskatten. Klimatgranskaren har startat en namninsamling som på tolv dagar samlat ca 9 000 namnunderskrifter. Dessa har nu överlämnats till regeringen.

Det var i april som regeringen lade fram förslaget om en halvering av flygskatten. Enligt regeringens egna beräkningar skulle förslaget få allvarliga konsekvenser för klimatet: 300 000 fler passagerare skulle välja flyget per år. Det skulle i sin tur leda till 87 600 ton i ökade utsläpp, vilket motsvarar 2,5 procent av de totala utsläppen från allt flyg i landet.

Förslaget har väckt omfattande kritik. Motiven till att sänka skatten vilar på ”tveksam grund” anser ett antal tunga forskare som svarat på regeringens remiss. ”EU:s flygstyrmedel och den tekniska utvecklingen räcker inte för att flygsektorns utsläpp ska minska i linje med Parismålen, och något faktabaserat underlag för att konkurrenskraften skulle förbättras genom att ytterligare öka det skatteundantag som flygsektorn har idag presenteras inte”, skriver forskarna.

När det gäller klimatstyrningen finns det, som regeringen anför, mycket riktigt styrmedel på EU-nivå. Men forskarna konstaterar att styrmedlen endast täcker koldioxidutsläpp för flyg inom EES – inte utsläpp från interkontinentala flygningar och inte höghöjdseffekterna – vilket innebär att mindre än hälften svenskarnas flygutsläpp täcks av EU-regleringen.

Skatten på flygresor infördes 2018 med syftet att sänka utsläppen från den växande sektorn. Högre skatt tas ut för långresor, och lägre för resor inom landet. Och den har fungerat. Flera storföretag klagar på att flygskatten lett till att flyglinjer tvingats lägga ner. Det är goda nyheter för klimatet, eftersom minskat flygande innebär att utsläppen minskar.

Nu återstår det att se om regeringen lyssnar på argumenten. I budgetpropositionen i höst väntas ett besked om hur det blir med skatten. Klimatgranskarens namninsamling lever vidare fram till att budgetpropositionen läggs fram i höst.

 

Foto: Arild Vågen, Wikimedia Commons

Dela