9 av 10 svenskar redo ändra livsstil för klimatet

Foto: Mark Stosberg, unsplash

9 av 10 svenskar är redo att ändra livsstil för klimatets skull. Det visar en ny undersökning. Siffrorna går i linje med flera andra undersökningar som gjorts i år.

Sven Elander

create 2023-12-12 update 2023-12-12

I den nya undersökningen har opinionsföretaget Verian på uppdrag av TV4 Nyheterna frågat svenska folket hur man ställer sig till att ”ändra livsstil för klimatets skull”. Resultatet är tydligt: 9 av 10 svenskar svarar ja på frågan.

– Människor ser effekterna av klimatförändringen och de vill göra någonting för att bidra till att lösa problemet, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare, till TV4 Nyheterna.

Naturskyddsföreningen säger i inslaget att politiska beslut är centrala för att viljan till förändring ska omsättas i handling.

– Politiken måste bidra på olika sätt så att det blir lätt för den enskilda att göra det man vill – nämligen ställa om, säger Karin Lexén.

Siffrorna går i linje med vad som visat sig i andra opinionsundersökningar. I årets SOM-undersökning från Göteborgs Universitet svarar 57 procent av svenska folket att de vill förbjuda flygresor där destinationen kan nås inom tre timmar med tåg. Endast 25 procent tycker att förslaget är dåligt. Resten svarar att de inte vet.

Stödet är som störst på landsbygden där hela 61 procent vill införa ett förbud mot korta flygresor. Stödet är också något högre bland låginkomsttagare än bland höginkomsttagare.

I en annan ny opinionsundersökning av EIB ställdes bland annat frågan om hur folk ser på statligt stöd till flygbranschen. Hela 70 procent av svenskarna uppger att de är för att ta bort ekonomiskt stöd och skattelättnader till flyget. I frågan ingick också andra företag som är starkt beroende av fossila bränslen.

Så vad väntar politikerna på?

 

Foto: Mark Stosberg, unsplash

Dela