Äntligen: nytt avtal om att skydda haven

Efter år av förhandling har världens länder enats om det som beskrivs som ett ”historiskt” avtal om att skydda våra djuphav. Överenskommelsen hyllas av både länderna själva och miljörörelsen.

Lorentz Tovatt

create 2023-03-05 update 2023-03-05

Mer än femton år. Så länge har världens länder förhandlat frågan om hur vi ska skydda den delen av våra hav som inte tillhör något land. Det är nämligen det som är definitionen av ”djuphav” och det är ingen liten uppgift. Djuphaven täcker nästan hälften av jordens yta och utgör 98 procent av biosfären, det vill säga den del av jorden som hyser liv.

Men så till slut skedde det, sent i natt – ett dygn över deadline – kom världens länder fram till en överenskommelse i New York. FN-mötet var en förlängning av det möte i Montreal strax före jul som handlade om naturskydd och där en av de viktigaste delarna var att skydda 30 procent av jordens yta till land och till havs.

Djuphaven är idag hotade av klimatförändringar, överfiske och miljöfarliga utsläpp. Idag är endast en procent av dem skyddade, något som nu förhoppningsvis ändras när det med den nya överenskommelsen blir möjligt att införa stora marina naturreservat. Från och med nu kommer länder heller inte kunna komma ifrån att göra ordentliga miljömässiga konsekvensbedömningar innan man kan tillåta aktiviteter på öppet hav.

Ovanligt nog är hyllningarna av avtalet nästan unisont. Att de förhandlande länderna själva berömmer sitt eget arbete tillhör vanligheterna, men denna gång stämmer även miljörörelsen upp i samma positiva ton.

– Detta är en historisk dag för miljöskyddet och ett tecken på att i en splittrad värld kan skydd av natur och människor segra över geopolitik, säger Laura Miller, en av Greenpeace representanter.

– Historiskt! Ett ramverk för att skydda halva vår blå planet, twittrar Isabella Lövin, tidigare miljöminister och initiativtagare till FN:s första stora renodlade havskonferens 2017.

Dela