Årets jakt på lodjur rekordstor

Snart börjar årets jakt på lodjur. Trots att djuret är fridlyst och har statusen sårbar på svenska rödlistan ska det skjutas rekordmånga djur.

Lorentz Tovatt

create 2023-02-02 update 2023-02-02

Årets jakt på lodjur är rekordstor. I mellersta Sverige har länsstyrelserna bestämt att 78 djur ska skjutas, jämfört med 56 föregående år. I södra Sverige ska 86 djur skjutas, jämfört med 32 föregående år. Det handlar alltså nästan om en dubblering, från 88 djur år 2022 till 164 år 2023. Fortfarande inväntas licensjaktbesluten för lodjur i norra Sverige, vilket brukar presenteras närmare jaktstart.

Det svenska lodjuret är fridlyst och har statusen sårbar på svenska rödlistan. Lodjuret är en viktig toppredator och håller i balans i naturen. Totalt finns det 1200 lodjur i Sverige. Utöver den licensierade jakten tjuvjagas mellan 100 och 150 lodjur varje år.

Licensjakten sker i mars månad vilket sammanfaller med djurets parningstid, något som kritiserats av Naturskyddsföreningen då det anses strida mot EU:s naturvårdsdirektiv. Även metoden att jaga med hjälp av hundar kritiseras. Detta då lodjuren har små lungor och snabbt blir trötta.

Orsaken till jakten brukar förklaras med att lodjur fäller tamdjur. År 2021 dödades 61 tamdjur av lodjur. Samma år betalade länsstyrelserna ut 1,7 miljoner kronor i ersättning för att rovdjur tagit tamdjur.

Jägareförbudets hemsida går det att läsa:

Predation på tamdjuren får och ren skapar konflikter, trots att ersättning betalas för orsakade skador. I vissa områden framför allt i mellersta Sverige har lodjurets predation på rådjur och rådjursstammarnas snabba minskning gjort jägarna upprörda.

Stora rovdjur konkurrerar med jägarna om rådjuren och stör jakten. I en studie från Sveriges lantbruksuniversitet SLU och Södertörns högskola visar forskare att ett nytt lodjursrevir sänker priset på jaktarrenden i Södra Sverige och Mälardalen med i genomsnitt 16 procent.

Däremot är lodjuret uppskattat av svenskarna. I en undersökning från SLU från 2020 är 97 % är positiva eller neutrala till att vi har lodjur i Sverige, och endast 3 % är negativa. Andelen som tycker om eller starkt tycker om lodjuren har ökat över tid och det finns en signifikant ökning av andelen personer som tycker att lodjur ska få leva i hela Sverige. 74% anser att det inte är acceptabelt att jaga rovdjur för att det konkurrerar med människan om det jaktbara viltet.

fact_check Fakta

Licensjakt lodjur i olika län

Mellersta förvaltningsområdet

Län 2023 2022
Dalarna 17 8
Gävleborg 30 20
Stockholm
Värmland 10 0
Västmanland 7 5
Västra Götaland 8 5
Uppsala 4 8
Örebro 2 10
Totalt 78 56

Södra förvaltningsområdet

Län 2023 2022
Södermanland
Östergötland 28 10
Jönköping 17 10
Kronoberg 9 0
Kalmar 32 12
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Totalt 86 32

Källa: Länsstyrelserna

 

Dela