Avslöjar: Svenskt klimatbistånd har uteblivit

Foto: Kristdemokraternas hemsida

Från att ha gett mest klimatbistånd i världen. Till att du inte ens meddela om några pengar över huvud taget ska levereras. Det är Sveriges klimatbistånds-resa. Vi granskar regeringens brutna löften om klimatbistånd.

Lorentz Tovatt

create 2024-02-28 update 2024-02-28

Klimatgranskaren kan här avslöja att regeringen är flera månader sena med att meddela om de över huvud taget kommer leverera nya klimatpengar till FN:s klimatfond.

Bakgrunden är den gröna klimatfond som upprättades på FN:s stora klimattoppmöte i Köpenhamn för 15 år sedan och som syftar till att underlätta för fattiga länder att minska sina utsläpp och samtidigt skydda sig mot de klimatförändringar som oavsett kommer drabba dem.

Klimatförändringarna slår generellt sätt hårdare mot de länder som har mindre ekonomiska muskler för att kunna försvara sig. Det är ett av skälen till varför FN:s gröna klimatfond etablerades. På bilden köar kongolesiska barn för vatten, mitt under en extrem torka. Foto: Bahiga Patient

I och med regeringsskiftet 2014 blev Sverige snabbt världens största bidragsgivare till fonden, per capita. Men när den nya Tidö-regeringen nu blivit varma i kläderna har vi sett någonting annat. Biståndsbudgeten har drastiskt minskat.

Nu kommer nästa klimatsvek. FN:s gröna klimatfond har så kallade finansieringsperioder. Tidigare finansieringsperioder har Sverige som sagt varit bäst i världen, därför är nyfikenheten stor kring hur regeringen nu kommer hantera den nya finansieringsperioden. Problemet? Den har redan satt igång.

Den nya perioden för klimatfinansiering satte nämligen igång redan 1 januari i år och sträcker sig till 2027. Detta har fått land efter land att meddela nya pengar till fonden. Många passade på att leverera sina nya löften i samband med klimattoppmötet som ägde rum under hösten. De flesta EU-länderna har redan lagt pengar på bordet. Finland, Danmark och Norge är bland givarna.

Men ett land saknas – Sverige.

Varför de svenska löftena har uteblivit är oklart. I ett dokument hos klimatfonden meddelas att Sverige lovat att komma med ett besked. Men det har uteblivit och är nu flera månader försenat. Förra gången Sverige skulle meddela pengar – inför finansieringsperioden 2019-2023 – gjorde man det med bred marginal, avtalet skrevs under den 18:e december.

När besked kommer är alltså oklart. Men något som vi vet redan nu är att pengarna från Sverige redan bantats ner. Nedskärningarna försökte regeringen smuggla ut precis när svenska folket var upptagna med att fira jul. Det hjälpte inte, eftersom Klimatgranskaren snabbt kunde syna regeringen i sömmarna.

Nedskärningarna är ett direkt löftesbrott från Moderaterna, som i sitt reformpaket för klimatet har en helt egen punkt som heter ”Mer klimatbistånd”.

 

Dela