Blekinges tvärvändning – bussarna ska köra på fossil diesel igen

Efter tio år med fossilfria drivmedel i Blekingetrafikens bussar ska de återgå till fossilt diesel efter ett beslut av SD, M och KD. Notan för klimatet? 600 procent ökning av koldioxidutsläppen.

Erik Wahlström

create 2023-11-25 update 2023-11-25

I Blekinge har bussarna i kollektivtrafiken drivits på fossilfria drivmedel sedan 2014. Men från årsskiftet ska bussarna återgå till fossil diesel efter ett beslut av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Beslutet kommer enligt regionens trafikdirektör medföra att koldioxidutsläppen ökar från 1026 ton till 7300 ton per år – en ökning med över 600 procent eller motsvarande 6 000 flygresor mellan Sverige och Centraleuropa.

Motiveringen till beslutet är att fossil diesel är billigare. Dessutom hävdar SD att beslutet är bra ur miljösynpunkt, eftersom alternativet hade varit att minska busstrafiken. Men oppositionen i Region Blekinge är mycket kritiska och menar att regionstyrelsens beslut är ”en käftsmäll mot våra barn och unga” eftersom det kommer att leda till kraftigt ökade utsläpp och att fler invånare kommer att drabbas av luftvägssjukdomar och cancer.

Dela