Dublin vill minska bilismen – förbjuder genomfartstrafik

Dublin är nästa europeiska storstad att ta till åtgärder för minskad biltrafik i innerstaden. Och 80 procent av stadens invånare stödjer politiken.

Sven Elander

create 2024-02-24 update 2024-02-24

Flera europeiska storstäder har den senaste tiden infört åtgärder för att minska biltrafiken i innerstaden, och i stället skapa mer utrymme för gång, cykel och kollektivtrafik.

Dublin är den senaste i raden. I år införs nya regler som stoppar bilar från att köra genom innerstaden. Sådan genomfartstrafik utgör idag en stor del av alla bilar som trafikerar stadens gator, så de nya reglerna kommer ha stor effekt. Detta rapporterar Blomberg.

Bloomberg rapporterar också om en opinionsundersökning som visar att hela 80 procent av invånarna i staden stödjer förslaget.

Dublin är bara den senaste i raden av många europeiska storstäder som går i denna riktning. London, Paris och Lissabon har också vidtagit åtgärder för minskad biltrafik i centrum. Och i Stockholm har man just beslutat att delar av innerstaden ska förbjuda bensin- och dieselbilar från och med slutet av 2024.

Det är ingen tvekan om att trenden går mot grönare och mer människovänliga stadskärnor där luftkvalitet och minskat buller prioriteras högre än rätten för bilar att köra precis överallt.

 

Foto: Matheus Câmara da Silva, Unsplash.

Dela