Efter slopad bonus – laddbara bilar minskar kraftigt

Många höjde på ögonbrynen när regeringen över en natt slopade klimatbonusen för laddbara fordon. Nu kommer effekten. Laddbara fordon minskar kraftigt under januari månad.

Lorentz Tovatt

create 2023-02-01 update 2023-02-01

Det är branschorganisationen Mobility Swedens månadsvisa siffror som nu presenterats. Och det är ingen munter läsning för de som vill nå klimatmålet inom transportsektorn till 2030. De laddbara fordonens andel av nybilsmarknaden backar från 75 procent i december till 52 i januari. Siffran är dessutom lägre än januari för ett år sedan.

Det var den 8:e november som regeringen plötsligt aviserade att klimatbonusen skulle avskaffas. Man gav branschen en dags förvarning. Om ett kontrakt skrevs på i tid kunde man ändå få en bonus, men denna bonus sänktes från årsskiftet från 70 000 till 50 000. Att det slutits kontrakt som nu resulterar i bonusar innebär att nedgången i andel laddbara fordon i själva verket sannolikt är ännu större än vad statistiken pekar på.

– Gradvis kommer vi få se effekten av den borttagna klimatbonusen, men de långa leveranstiderna gör att den kommer först efter sommaren. Vi ser tydligt på ordertakten att privatkundernas köp av laddbara bilar minskar, säger Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden.

Den slopade bonusen går tvärs emot de tre regeringspartiernas löften inför valet. Alla påstod sig vilja värna klimatbonus för bilar. Stödpartiet SD var dock det enda partiet som helt ville slopa bonusen, något de uppenbarligen fått igenom i förhandlingar med regeringen. Särskilt anmärkningsvärd är den slopade bonusen i ljuset av att regeringen gång på gång framhåller elektrifiering som en nyckel för att nå klimatmålen (istället för den reduktionsplikt de vill sänka till EU:s miniminivå).

Dela