Efter Sveriges vändning: Nu kan fler lodjur jagas

Foto: Zdeněk Macháček, unspslash

Sverige och flera andra länder har skickat en skrivelse till EU:s jordbruksråd om att sänka skyddsstatusen för lodjur och brunbjörn.

Sven Elander

create 2024-01-25 update 2024-01-25

Lodjur och björn kan få sänkt skyddsstatus i EU. Åtminstone om Sverige och ett flertal andra länder får sin vilja igenom. I en skrivelse till EU:s jordbruksråd föreslår flera länder, bland annat Sverige och Finland, att lodjur och brunbjörn borde få sänkt skyddsstatus. Det rapporterar Natursidan. Så här skriver länderna bland annat:

”I vissa regioner kräver inte heller andra populationer av stora rovdjur, såsom brunbjörn och lodjur i den boreala biogeografiska regionen, längre några strikta skyddsåtgärder”.

EU-kommissionen har tidigare föreslagit att vargens skyddsstatus ska sänkas, och öppna för att beslut om vargjakt ska bli enklare och att medlemsstaterna i större utsträckning själva kan ta beslut om till exempel licensjakt. Och det Sverige och flera andra länder nu föreslår är att även lodjur och björn ska omfattas av förändringen.

Svenska rovdjursföreningen är kritiska till Sveriges agerande. Så här skriver de:

”I skrivelsen, som främst egentligen kanske kan ses som ett led i en påverkanskampanj, uttrycks önskemål om att skyddsstatusen bör sänkas även för lodjur och björn eftersom populationerna ökat, samt att de stora rovdjuren bör samförvaltas över landsgränserna i vissa områden. Detta skulle exempelvis kunna omfatta den boreala biogeografiska regionen där Sverige, Norge, Finland och Ryssland ingår.

Men med tanke på hur svårt det är för exempelvis en varg att ta sig levande från Ryssland/Finland till södra halvan av Sverige, skulle en sammanräkning av antalet vargar i hela detta område vara mycket missvisande för statusen för den faktiska vargpopulationen i Sverige. Den svenska vargstammen är dessutom extra sårbar just på grund av att den är så pass isolerad. Detta innebär att populationen bör vara större än i de områden där genetiskt utbyte regelbundet sker över landsgränserna för att säkra långsiktig överlevnad.”

Förutom Sverige har skrivelsen undertecknats av Finland,Österrike, Tjeckien, Grekland, Italien, Lettland, Rumänien och Slovakien.

 

Foto: Zdeněk Macháček, unsplash

Dela