Efter slopade bonusen – nu rasar elbilsförsäljningen

Foto Michael Movchin, Wikimedia Commons

Elbilsförsäljningen fortsätter att backa. Så kommer det att fortsätta utan riktade insatser, enligt branschen.

Ossian Matthiessen

create 2024-03-02 update 2024-03-03

Det blir allt tydligare att den slopade klimatbonusen permanent skadat elbilsförsäljningen. Andelen nyregistrerade personbilar som drivs på el fortsätter att minska, enligt nya siffror från branschorganisationen Mobility Sweden.

Av alla nyregistrerade bilar i februari var 27,9 % elbilar, en minskning med över 15 % jämfört med samma månad förra året. Företagen står med runt 80 % för en fortsatt hög andel av nyregistrerade elbilar.

– Det är uppenbart att privatmarknaden för personbilar generellt och elbilar i synnerhet är fortsatt svag. För att vända denna negativa trend krävs det riktade insatser från regeringen för att stimulera efterfrågan på elbilar bland privatpersoner. Det är avgörande för att inte elektrifieringen ska backa, säger Mattias Bergman, VD för Mobility Sweden.

Regeringen har flera gånger lyft att en central del av dess klimatpolitik är elektrifiering. I klimat handlingsplanen skriver man att utbyggd kärnkraft är den enskilt viktigaste åtgärden för att vi ska kunna minska våra utsläpp nationellt, genom elektrifiering av transporter och industri.

För att elektrifieringen av transporterna ska bli verklighet krävs att elbilar ersätter fossildrivna bilar i allt snabbare takt, vilket alltså är motsatsen till nuvarande utveckling.

Utöver att slopa elbilsbonusen i slutet av 2022, har regeringen lagt miljardbelopp på att sänka priset på fossila drivmedel, vilket ytterligare stärkt incitamenten att fortsätta köra fossilt. De fossildrivna bilar som säljs idag väntas rulla i ungefär 17 år, vilket gör att de fortsätter bidra till utsläpp fram till och med 2041.

Foto: Michael Movchin, Wikimedia Commons

Dela