En “robust” klimatpolitik på lösa grunder

Den nya klimat- och miljöministern menar att regeringen kommer genomföra en robust och pålitlig klimatpolitik – samtidigt som ett av regeringens främsta förslag är att använda teknik som ännu inte finns. 

Lovisa Berglund

create 2022-12-09 update 2023-01-01

I en intervju i Studio Ett lyfter säger Romina Pourmokhtari att hennes regeringen, till skillnad från den tidigare rödgröna, kommer föra en robust och pålitlig klimatpolitik. På frågan vad det konkret innebär lyfter hon fram CCS och bio-CCS, alltså lagring av koldioxid, som två av de främsta förslagen för hur Sverige ska nå klimatmålen till år 2030. Enligt den klimatpolitiska vägvalsutredningen kommer bio-CCS-anläggningar som tas i drift under 2020-talet förhoppningsvis kunna spela en betydande roll för klimatpolitiken år 2045 – det vill säga 15 år för sent.

Idag finns inga storskaliga anläggningar för CCS eller bio-CCS i drift i Sverige och av de ca 20 anläggningar som är i drift globalt används de flesta för att utvinna mer olja och gas. Om den långsiktiga potentialen i CCS ska förverkligas behövs stora satsningar, men tekniker som ännu inte existerar är inte vad som vanligtvis kallas för stabil och robust politik.

Dela