EU sätter press på svenska regeringen

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringens sänkta klimatambitioner kan nu straffa sig. EU:s nya klimatpolitik kan innebära dryga böter för svenska skattebetalare.

Lorentz Tovatt

create 2023-01-23 update 2023-01-23

I takt med att EU:s nya och skärpta klimatpolitik faller på plats ökar nu pressen på den svenska regeringen, det rapporterar Ekot. Det är de olika delarna i det så kallade Fit for 55 som just nu bidrar till högre ambitioner inom en rad sektorer – transporter, jordbruk och uppvärmning. Målet är bland annat att EU ska minska utsläppen med minst 55 procent till 2030.

Om Sverige fortsätter ha ungefär samma utsläppsnivåer som år 2021 så kommer vi ligga över EU:s målbana, vilket innebär att vi i så fall i närtid kommer behöva betala böter eller köpa utsläppsrätter från andra EU-länder. Samtidigt sänker alltså regeringen skatten på fossila bränslen, och justerar kraftigt ner andelen biobränsle i transporterna.

– Vidtar man en åtgärd som bidrar till ökade utsläpp, då behöver man ju vidta andra åtgärder som leder till minskade utsläpp, så att vi håller oss under de här målnivåerna vi har att förhålla oss till, säger Daniel Engström Stenson från Naturvårdsverkets klimatavdelning.

fact_check Fakta

Fit for 55

Fit for 55 är EU:s stora klimatpaket bestående av ett tiotal lagförslag som syftar till att anpassa EU:s klimatlagstiftning utefter de nya klimatmålen på 55 procents minskade utsläpp till 2030 jämfört med 1990 års nivåer.

I Fit For 55 ingår: utsläppsnormer för person- och skåpbilar, förordningen om ansvarsfördelning, markanvändning och skogsbruk, infrastruktur för alternativa bränslen, gränsjusteringsmekanismen för koldioxid, social klimatfond, ReFuelEU (flyg) och FuelEU (sjöfart), EU:s utsläppshandelssystem, energibeskattning, förnybar energi och energieffektivitet.

Källa: Naturskyddsföreningen

Fortsätt läsa

Drivmedelsskatten sänks – klirr i kassan för rika

chevron_right
Dela