Europeiska bilar en halv cm bredare varje år

Photo by Frans Ruiter on Unsplash

Större risk att bli påkörd för cyklister och fotgängare. Högre utsläpp. Växande anspråk på offentliga utrymmen. Den genomsnittliga europeiska bilen blir större för varje år. Och det har konsekvenser.

Jorunn Fagerström

create 2024-01-31 update 2024-01-31

Hur breda får personbilar bli? 255 cm, lika breda som lastbilar, enligt rådande lagstiftning. Och enligt Transport & Environment (T&E), som nu genomfört en studie på europeiska bilars storleksökning, är det ditåt vi är på väg. 2018 var den genomsnittliga bredden på nya bilar 177,8 cm. 2023 var motsvarande siffra 180,3 cm.

”Bilarna har blivit bredare i decennier och trenden kommer fortsätta tills vi sätter en striktare gräns. För närvarande tillåter lagen nya bilar att vara lika breda som lastbilar. Resultatet har varit stora SUV:ar och pick-up:s av amerikansk stil som parkerar på våra gångvägar och utgör en fara för fotgängare, cyklister och alla andra på vägarna” säger James Nix, ansvarig för fordonsfrågor på T&E.

Bland de 100 vanligaste bilmodellerna är 52 % för stora för att få plats på mindre parkeringsplatser. Trots att bilarna tar upp mycket mer plats betalar man inte högre parkeringsavgifter. Detta kan dock komma att ändras i Paris. 4 februari ska Paris rösta om en tredubbling av parkeringsavgifter för SUV:ar.

Dagens reglerna tillåter bilar att växa på alla ledder. Detta trots att höga fordon är betydligt farligare för den som blir påkörd. Forskning har visat att 10 cm höjdökning av ett fordon ger 30 % ökad risk för dödsfall för fotgängare eller cyklister som blir påkörda.

De stora, tunga bilarna ger även betydligt större utsläpp. Enligt en sammanställning från Grönamobilister ger en SUV hela 66 % mer utsläpp under sin livstid än en normalstor fossildriven bil i Golfklassen.

Att begränsa bilars storlek kan upplevas som frihetsinskränkande. Bilarnas ohämmade storleksökning hotar dock andra värden: Plats för att gå och cykla, luft att andas och trygghet att röra sig utan bil.

Dela