Expertanalys: Sverige kan uppnå klimatmålen – politikerna problemet

Bild: Regeringskansliets bildbank

Har Sverige råd med klimatomställning? En ny rapport från Danske Bank visar att Sverige har ovanligt goda förutsättningar för att klara EU:s klimatmål. Vad som saknas är politisk vilja.

Jorunn Fagerström

create 2024-05-15 update 2024-05-15

Resultaten från Danske Banks:s senaste rapport är överlag glädjande. I de nordiska länderna finns flera av de centrala pusselbitarna i grön omställning: Goda förutsättningar för vatten- och vindkraft, starka stadsbudgetar med låg statsskuld och en ambitiös företagssektor. Det är egentligen bara i den politiska sfären som det brister. Det menar Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank. I en intervju med DN påpekar Landeman att det inte finns några ursäkter för att missa klimatmålen.

– Det här är inte alls omöjligt att klara av. Ställ det i relation till att vi inte gör någonting så kommer vi i alla fall få en kostnad och den kommer förmodligen att bli större, säger Landeman.

Som exempel på politiska misstag nämner Landeman hur regeringen i januari plötsligt slopade reduktionsplikten. Han kallar agerandet ”förödande” och menar att det lär få allvarliga konsekvenser för såväl ekonomi som miljö.

– Du har ju ett antal privata aktörer som får problem med sina affärsmodeller när det trott att något ska gälla och så ändras spelplanen, säger han till DN. Han menar att Sverige kan få betala dyrt för detta. Sverige kan förutom böter till EU behöva betala för utsläppsrätter från andra länder. Andra områden som kritiseras är det politiska motståndet som vindkraften möter.

– Det går oerhört trögt! Det är en hämsko. Det är inte bara att det går långsamt, det är dessutom dålig förutsägbarhet. Beslut kan ändras väldigt sent i processen, säger Landeman om den svenska vindkraftspolitiken.

Därtill krävs ökade investeringar i infrastruktur som järnvägar, vägar, avlopp, elnät, vatten och bostäder. Ökningen skulle kräva mellan 1 och 3 procent av BNP  – vilket enligt rapporten inte borde vara något problem för de svenska finanserna.

– Om vi har bra omställningsprojekt i Sverige, som kan ge jobb här, känns det som att det är bättre användning att lägga pengarna här i stället för att betala böter till EU, säger Landeman.

Rapporten tyder på att Sverige faktiskt kan uppnå klimatmålen – och ger stöd åt de många svenskar som undrar varför regeringen är så ointresserade.

Dela