Få svenskar vill ändra beteende för klimatet

Få svenskar vill minska sitt flygresande för klimatets skull

Endast drygt en av tio är villiga att dra ned på sina flygresor eller att välja kollektivtrafik framför bil. Det visar en ny opinionsundersökning från Kantar/Sifo.

Lorentz Tovatt

create 2023-01-11 update 2023-01-11

Det är i en undersökning genomförd under december på uppdrag av PwC som de nya siffrorna presenteras. På övergripande nivå är det endast 43 procent av svenskarna som planerar att minska sin klimatpåverkan under det kommande året.

Ännu sämre blir det när man tittar på de faktiska åtgärderna. 37 procent vill minska sitt matsvinn och 30 procent uppger sig villiga att dra ner på köttet.

Förändringar i transportbeteende – något som myndigheter och experter menar är avgörande för att klimatmålen ska nås – är det som svenskarna verkar vara minst villiga att genomföra. Endast 14 procent uppger att de planerar att dra ned på sina flygresor eller att välja kollektivtrafik framför bil under 2023.

Kvinnor och unga är betydligt mer benägna att ställa om än (framförallt medelålders) män, bland annat genom att dra ner på sin konsumtion.

Dela