Fackets nya förslag: subventionerat månadskort på buss och tåg

Fackförbundet Visions nya ”klimatombud” driver nu ett antal förslag om mer klimatsmart jobbpendling. Billigare månadskort, fler laddstolpar och förmånscykel är några av de konkreta idéerna.

Sven Elander

create 2023-11-13 update 2023-11-13

Billigare månadskort i kollektivtrafiken och förmånscykel genom arbetsplatsen? Ja, varför inte. Dessa krav vädras nu inom Sveriges femte största fackförbund Vision, som organiserar drygt 200 000 tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Vision har som första fackförbund inrättat den nya fackliga rollen ”klimatombud”. Dessa klimatombud driver förslag för att minska klimatutsläppen på arbetsplatsen, bland annat subventionerade periodkort med kollektivtrafiken, förmånscyklar, laddstolpar på arbetsplatsen och annat som möjliggör minskad klimatpåverkan från jobbpendling.

– Vision är stolta över klimatombuden, de är fackliga pionjärer som kombinerar det fackliga arbetet med höga klimatambitioner. Transporter står för en avsevärd del av våra utsläpp. Med lokala initiativ på arbetsplatserna kan vi ta nödvändiga kliv framåt för att minska vår klimatpåverkan, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Förslagen om en mer klimatsmart jobbpendling är ytterst välbehövliga. Regeringen och SD beslutade förra hösten att slopa förslaget om ett mer klimatsmart reseavdrag. Det fanns ett brett politiskt stöd om ett nytt system för reseavdrag som skulle gynna tåg- och busspendlare. Men i stället valde regeringen och SD att kasta detta i papperskorgen och införa ett system som ensidigt gynnar bilister.

 

Foto: Rasmus 28, Wikimedia Commons

Dela