Flygandet ökar kraftigt – och därmed utsläppen

Flyget ökar kraftigt och är snart tillbaka på nivåer som rådde 2019, innan pandemin. Därmed kommer också utsläppen att öka kraftigt, eftersom elflyget fortfarande ligger långt fram i tiden.

Sven Elander

create 2023-01-17 update 2023-01-17

Om flyget var ett land skulle det vara världens sjunde största utsläppare. Svenskarnas totala flygresande gav innan coronapandemin upphov till lika stora utsläpp som den samlade bilismen. Under 2020 och 2021 såg vi en rejäl tillbakagång för hela branschen, men snart kan vi vara tillbaka och förbi på den tidigare nivån.

Flygleasingföretaget Avalon bedömer att flyget kommer vara i kapp 2019 års nivå redan i juni i år. Flygbranschens internationella organisation IATA är något mer försiktig och tror att resandet når ca 85 procent av 2019 års nivå under 2023.

Ökat flyg leder också till ökade utsläpp. De senaste siffrorna som finns för Sverige visar att flygets utsläpp ökade med hela 140 procent under andra kvartalet 2022. Elflyg tar upp en stor del av utrymmet i debatten men i praktiken får det ses som en vision som ligger en bra bit fram i tiden. Forskare menar att det kommer dröja 30 år innan vi kan flyga med gott samvete. Flyget kommer i all väsentlighet drivas av fossila bränslen under överskådlig tid.

Stefan Gössling, professor i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet har forskat om hållbar turism och flygande i över 25 år. Hans forskning visar att bara 2 procent av jordens befolkning flyger varje år och att 1 procent av världens befolkning står för mer än hälften av de totala utsläppen koldioxid från passagerarflyg.

Dela