Flygets omställning: 99,4 procent av bränslet fortfarande fossilt

Foto: John McArthur, Unsplash

Den svenska flygbranschen har lovat att vara fossilfria till år 2030. Nya siffror visar dock att hela 99,4 procent av det reguljära flygbränslet var fossilt 2021.

Sven Elander

create 2023-03-15 update 2023-03-15

Få branscher utlovar lika mycket som flyget när det gäller grön omställning. Du har säkert hört fina utfästelser om hur mycket utsläppen ska minska i framtiden, att fossilt bränsle inom kort kommer bytas ut mot förnybart och att allt flyg snart drivs av el. Den svenska flygbranschen har lovat att inrikesflyget ska vara helt fossilfritt 2030, och även utrikesflyget 15 år senare. 

Det är inte konstigt att just flygbranschen satsar extra mycket på hållbarhetslöften. Att flyga är nämligen en av de enskilda aktiviteter du kan ägna dig åt som ger störst klimatpåverkan. Många framhåller att flyget idag ”bara” står för 2 procent av världens koldioxidutsläpp, men det beror endast på att det fortfarande är relativt få som har råd att flyga. För oss svenskar utgör flyget en lika stor utsläppskälla som den totala bilismen.

Stora delar av politiken har köpt flygbranschens löften. Regeringen har inlett mandatperioden med något som måste beskrivas som en flygoffensiv. Bromma flygplats ska räddas och fler flygplatser i landet ska få statligt stöd. 

Utsläppen då? Äsch, i framtiden kommer allt flyg vara grönt så det löser sig. Så brukar det låta. 

Men verkligheten är annorlunda. Väldigt annorlunda ska det visa sig. 

Som en del av omställningen ska alla bolag som säljer flygbränsle i Sverige blanda in en viss mängd förnybara drivmedel. Systemet kallas reduktionsplikt för flyget. På sikt ska denna del växa, men för 2021 var kravet blygsamma 0,8 procent. 

Men inte ens detta klarade flygbränsleleverantörerna. 3 av 5 aktörer misslyckades med målsättningen, och fick i stället betala böter. Den faktiska ”reduktionen” landade till sist på bara 0,6 procent, i stället för 0,8 som var målet. Det visar nya siffror från Energimyndigheten

Vi tar det igen: 

Branschen har lovat 100% fossilfritt om bara 7 år. Men 2021 kom endast 0,6 procent av det reguljära flygbränslet från biobränsle. Eller annorlunda uttryckt: 99,4 procent av det levererade bränslet var fossilt. 

Det blir lite som att skryta om sin kommande Mount Everest-bestigning och sen kollapsa halvvägs uppför Danmarks högsta berg Møllehøj

I tabellen längst ner kan du se vilka bolag som inte klarade kravet, och hur stort deras bötesbelopp blev.

De svenska flygbolagen, alltså de som flyger planen (till skillnad från bolagen ovan som levererar bränslet) har alla lovat att blanda in mer biobränsle än vad som krävs enligt reduktionsplikten, men det är återstår ännu att se hur mycket detta är. Vi har ställt frågan till dem, och kommer rapportera vad de svarar.

fact_check Fakta

Bränsleleverantör Underskott, kg co2-ekvivalenter Avgift
World Fuel Services Europe 935 410 5, milj
AIR BP Sweden 1 447 915 8,7 milj
HJELMCO OIL 2 966 17 797

Källa: Energimyndigheten

 

Dela