Forskare: Sluta skjutsa barnen till skolan

Föräldrarna står i vägen för att barn ska kunna utveckla en aktiv och hälsosam livsstil. Det hävdar forskare, experter och debattörer som i ett upprop nu kräver åtgärder för aktiva skolresor.

Lorentz Tovatt

create 2023-02-19 update 2023-02-19

Det är på DN Debatt som den globala trenden med alltmer stillasittande, mer skärmtid och mindre fysisk spontanlek för våra barn uppmärksammas. I dag är det färre än 20 procent som uppnår den dagliga rekommenderade dosen fysisk aktivitet på 60 minuter. Och andelen sjunker.

Sammantaget så är utvecklingen alarmerande då vi som barn ofta bestämmer våra livsstilsmönster. Är vi stilla­sittande som barn blir vi sannolikt det även som vuxna, med de konsekvenser för vår hälsa som det för med sig.

Artikelförfattarna lyfter fram forskning som pekar på en av de enklare lösningarna för en mer aktiv vardag: transporterna till och från skolan.

Det finns stöd för att vardagsmotion som att gå i en halvtimme eller cykla i 20 minuter kan minska den så kallade dödlighetsrisken med 10 procent. Risken för hjärt- och kärlsjukdom minskar med 10 procent, risken för diabetes typ 2 reduceras med 30 procent och även cancerdödlighet skattas till 20 procent lägre bland de som cykelpendlar.

Artikeln avslutas med rekommendationer till både föräldrar och samhällsplanerare. De första får sig en åthutning: sluta skjutsa era barn till skolan, låt dem gå eller cykla. De senare rekommenderas skapa säkra trafikmiljöer genom att bland annat sänka hastigheten för bilar och på olika sätt planera för gång och cykel.

Ett positivt exempel i sammanhanget är det beslut som Stockholms stad tagit och som syftar på att göra skolorna till bilfria zoner, bland annat i syfte att få till mer aktiva skolresor för barnen.

Dela