Forskarlarm: Klimatförändringarna drar med sig lidande och död

Photo by Mike Newbry on Unsplash

Klimatförändringarna slår hårt mot Europa och resulterar i ohälsa, sjukdom och död. Det visar en ny forskarrapport i Lancet.

Redaktionen

create 2024-05-15 update 2024-05-15

Nya sjukdomar sprider sig, pollenallergi börjar tidigare och fler dör av extrem hetta. Till och med tidpunkterna för när sport kan utövas ändras.

Allt beror på klimatförändringarna. Det är några av slutsatserna i den forskarrapport som nu publicerats i Lancet och som The Telegraph skriver om. Det är specifikt effekterna på Europa som undersökts.

”Klimatförändringarna är här, i Europa, och de dödar”, så sammanfattas rapporten.

Det är just kopplingarna mellan klimat och hälsa som undersökts och det har gjorts utifrån 42 olika indikationer.

Sedan början av 2000-talet har antalet dödsfall relaterade till värme ökat med 30,8 procent, visar rapporten. The Telegraph lyfter här som exempel den extremvärme som härjade i Europa sommaren 2022 och som tog 70 000 människors liv.

Med det varmare klimatet sprids också sjukdomar lättare. Detta beror bland annat på att djuren tvingas röra sig i nya mönster och flytta till nya habitat. Bland annat lyfts hur fästingarna sprider sig men även hur farliga bakterier sprider sig i det varmare havsvattnet.

Photo by Mike Newbry on Unsplash

Dela