Frankrike stärker klimatbonus för elbilar – tvärtom mot Sverige

Foto: Ernest Ojeh

Frankrike inför en livscykel-bonus för bilar, höjer straffet för de mest utsläppande bilarna och genomför en lång rad andra reformer som ska styra mot en snabbare elektrifiering.

Sven Elander

create 2023-11-02 update 2023-11-02

Frankrike har sedan tidigare en modell där den som köper en elbil får bonus, och den som köper en fossilbil i stället får betala en avgift, så kallad malus. Sverige hade tidigare samma system med den nuvarande regeringen har valt att ta bort det.

Nu går Frankrike fram med ett antal skärpningar av systemet. Det rapporterar Mattias Goldmann i en gästartikel i DI. Bonusen för den som köper en ny elbil ligger på 7 000 euro. Bonusen betalas ut vid inköpet, högst en gång vart tredje år till privatpersoner. Men avgiften höjs från och med nästa år rejält:

I år är avgiften mellan 1 500 och 50.000 euro beroende på hur mycket bilen släpper ut. Nästa år höjs avgiftstaket till 100.000 euro, dock aldrig mer än hälften av bilens försäljningspris.

Ännu en spännande förändring som införs är en så kalla ”livscykel-bonus”. Från artikeln i DI:

”För att främja klimatsmart tillverkning tar bonusen från årsskiftet hänsyn till bilens klimatpåverkan ur livscykelperspektiv, med fokus på tillverkningen av stål och aluminium, klimatpåverkan från batteriproduktion, var monteringen sker och vilken energimix som råder där samt hur leveransen till Frankrike sker. Detta bedöms på en 100-gradig skala med bonus om bilen når minst 60, med möjlighet för tillverkarna att styrka att bilen har lägre klimatpåverkan än referensvärdena visar. Ett exempel är Kinabyggda Dacia Spring, Frankrikes näst mest sålda elbil, som i år kostar 15.800 euro men nästa år rundar 20.000 euro år eftersom den inte klarar livscykelkraven.”

Utöver detta finns en lång rad andra styrmedel som bonus för inköp av begagnade elbilar, elbox-bonus och bonus för eldrivna motorcyklar.

I Sverige har regeringen gått en annan väg. Förra hösten aviserades att stödet för den som köper elbil tas bort med omedelbar verkan. Branschen varnar nu för att försäljningen dyker ner rejält, och att omställningen därmed stannar av.

Dela