Fransk TV börjar med väder- och klimatrapporter

Som ett sätt att öka klimatmedvetenheten har de statliga franska TV-kanalerna börjat med väderleks- och klimatrapporter. Tittarna får då information om både väder och orsakerna bakom vädret.

Lorentz Tovatt

create 2023-03-16 update 2023-03-16

Det var i måndags denna vecka som den första väderleks- och klimatrapporten sändes i franska kanalerna 2 och 3. Det uttalade målet är att förmedla kunskap om klimatförändringarnas effekter på vädret. Rapporterna kommer att sändas dagligen och även innehålla expertsvar på tittarnas frågor.

I samband med beslutet meddelade franska statstelevisionen att de även ser över den egna organisationen utifrån klimat. Producenter kommer få utbildning i klimatfrågan och organisationen kommer sluta med allt inrikesflyg förutom i extrema nyhetshändelser som kräver snabb bevakning.

När får vi se liknande från SVT?

Den fransktalande läsaren kan se den första franska rapporten nedan:

Dela