Här byggs solceller – på den tidigare brunkolsgruvan

En ny solcellsanläggning där det tidigare låg en brunkolsgruva. Vågar man hoppas att Polens omställning från smutsig kol till förnybara alternativ äntligen kan börja ta fart?

Sven Elander

create 2023-10-03 update 2023-10-03

Från Polen kommer nu en riktig solskenshistoria, i ordets rätta bemärkelse. Det är det portugisiska företaget EDP Renewables som just slutfört bygget av en 200 MW stor solenergipark i Przykona, på samma plats där det tidigare låg en brunkolsgruva.

– Vi tror att projekt för förnybar energi kan vara ett utmärkt recept för en rättvis omvandling av postindustriella områden och områden efter gruvdrift, säger Duerte Bello från EDP Renewables till nättidningen PV Magazine, som var först med att rapportera om nyheten.

Anläggningens läge har enligt företaget en ”enorm fördel” på grund av sin höga solbestrålning, vilket garanterar en hög kapacitet. Tack vare denna solcellsinstallation och andra projekt för ren energi i närheten av Przykona, har regionen blivit landets ledande centrum för produktion av förnybar energi, säger Duerte Bello.

Samtidigt har Polen fortfarande en lång väg att gå när det gäller omställningen av energisystemet. Förnybar energi står fortfarande för en försvinnande liten del av landets energiproduktion. Samtidigt pågår också en utbyggnad av förnybara alternativ, inte minst solenergi. Regeringens mål om att nå 5-7 GW år 2030 har redan överträffats med råge, i juni i år hade man redan uppnått 14 GW.

Dela