Inga nya fossilbilar i Etiopien – först i världen

Photo by Bob Osias on Unsplash

Subventioner för elbilar, utbyggnad av infrastruktur för laddning och nu totalt stopp för nya bilar med förbränningsmotorer. Svenska regeringen har en hel del att lära av Etopien i hur biltrafiken kan elektrifieras.

Jorunn Fagerström

create 2024-02-14 update 2024-02-14

Etiopien har avvecklat all inhemsk produktion av bilar med förbränningsmotorer. Nu förbjuds import av fossilbilar. Därmed blir landet det första i världen där alla nya bilar drivs av el.

”Som man kanske märker har etiopiska vägarna sett en ökning av elbilar. Regeringens push har mycket att göra med den tillväxten, både priserna och skattelättnaderna är bra för köparna. Elbilar är bra för användarna eftersom bränslepriserna fortsätter att skjuta i höjden. Jag tror att fler kommer välja elbilar i framtiden” säger Michael Behailu, fordonskonsult i Etiopien.

Anledningen till beslutet verkar till stor del vara de enorma kostnaderna för oljeimport. De klimatmässiga effekterna lyfts emellertid också fram som ett av skälen.

Att det, förutom klimatvinsterna, finns ekonomiska skäl till att avveckla fossildrivna bilar är tydligt. Etiopien är bara ett av många länder som har anpassat politiken därefter. Det är därför anmärkningsvärt att man i Sverige för en politik som bromsar in omställningen till elbilar.

Dela