Isbjörnar: ökad risk för svält när Arktis smälter

Foto: AWeith, Wikimedia Commons

En ny studie visar på skrämmande resultat: Isbjörnarna svälter till följd av klimatförändringarna.

Sven Elander

create 2024-02-14 update 2024-02-14

I takt med att istäcket kring Arktis minskar i storlek får isbjörnarna en tuffare tillvaro. Isbjörnar livnär sig i hög grad på säl men får svårare att fånga dessa när bristen på is hindrar dem från att komma ut längre ut till havs. Isbjörnarna tvingas i stället leta mat på stränderna, vilket är betydligt svårare.

BBC rapporterar om en ny studie där man följt 20 isbjörnars aktiviteter i norra Kanada under sommarmånaderna under en treårsperiod. Förutom att ta blodprover och väga björnarna försågs djuren med GPS-utrustade halsband med kameror. Detta gjorde det möjligt för forskarna att registrera djurens rörelser, aktiviteter och vad de åt.
Under de isfria sommarmånaderna antog björnarna olika strategier för att överleva, med några som i huvudsak vilade och sparade sin energi.

Resultatet var nedslående. Alla björnar utom en förlorade kroppsmassa.
”Det är troligt att isbjörnar kommer att försvinna från områden där havsis kommer att gå förlorad i framtiden, men svårt att säga exakt när och var”, säger Jon Aars från Norska Polarinstitutet som inte var involverad i studien.

”Studien visar på ökad risk för svält, särskilt för unga vuxna isbjörnar”, skriver rapportförfattarna. Studien har publicerats i Nature Communications.

 

Foto: AWeith, wikimedia commons.

Dela