Kalifornien förbjuder fossildrivna lastbilar 2036

Foto: Sander Yigin, Unsplash

USA:s folkrikaste delstat Kalifornien sätter ett stoppdatum för försäljning av dieseldrivna lastbilar. I EU har fyra länder föreslagit samma sak, dock inte Sverige.

Sven Elander

create 2023-05-02 update 2023-05-02

Kalifornien har länge utmärkt sig som en delstat som går före resten av USA och visar vägen när det gäller klimat- och miljöpolitiken. Kalifornien har tidigare haft ett mål om att förbjuda försäljning av diesellastbilar till år 2040, men nu tidigareläggs förbudet så att det kommer gälla redan från år 2036. Det rapporterar sajten Inside EVS.

Förbudet gäller försäljning av diesellastbilar och innebär naturligtvis inte att alla lastbilar som rullar på vägarna kommer vara fossilfria 2036. Man uppskattar att cirka hälften av alla tunga lastbilar på Kaliforniens motorvägar kommer vara nollutsläppsfordon år 2035. År 2042 beräknas denna siffra vara 70 procent och år 2045 beräknas i princip samtliga lastbilar vara fossilfria.

Icke desto mindre får detta ses som ett stort steg. Kalifornien är såvitt vi vet först i världen med lagstiftning som förbjuder försäljning av diesellastbilar från ett visst årtal.

EU har redan beslutat om ett årtal för när endast nya utsläppsfria personbilar och lätta lastbilar får säljas. Från 2035 är det nollutsläpp som gäller inom unionen, även om vissa undantag har tillåtits efter segdragna förhandlingar i sista minuten.

För lastbilar och bussar finns det däremot inget liknande beslut. De fyra länderna Danmark, Nederländerna, Belgien och Luxemburg har dock krävt att EU också sätter ett slutdatum för när dieseldrivna lastbilar och bussar inte längre tillåts säljas. Det rapporterar sajten elbilen.se.

När ska Sverige föreslå något liknande?

Dela