Kenya: nationell helgdag för att plantera träd

Kenyas miljöminister Sopian Tuya. Foto: Michele Spatari

Den kenyanska regeringen vill plantera 15 miljarder träd till 2032. För att få fart på projektet utlystes en nationell helgdag den 13 november, då medborgarna fick ledigt för att delta i planeringsarbetet.

Sven Elander

create 2023-11-24 update 2023-11-24

En särskild helgdag för att plantera träd? Ja, denna idé har nyligen blivit verklighet i Kenya. Den kenyanska regeringen tillkännagav tidigare i november att den 13 november skulle bli en landsomfattande trädplanteringsdag, en del i regeringens plan för att plantera 15 miljarder träd till 2032. Det rapporterar bland andra AP News.

– Detta är ett ögonblick för kenyaner att stå i solidaritet i försvaret av vår miljö, vi samlar oss för att bekämpa klimatförändringarna, säger Kenyas miljöminister Soipan Tuya till AP News.

Kenyas nuvarande skogstäcke ligger för närvarande på cirka 7 procent av landets yta, och regeringens mål är att öka andelen till 10 procent. Att planera träd är viktigt av flera skäl. Träd lagrar kol, en av de viktigaste drivkrafterna bakom klimatförändringarna. Avskogning hotar också den biologiska mångfalden, människors hälsa och försörjning och leder ofta till konflikter om mark och vatten.

Avskogning och klimatförändringar är också en av orsakerna till den fruktansvärda torkan på Afrikas horn, inklusive Kenya. Just nu pågår en hungerkatastrof i regionen efter fem år i rad av missväxt.

Samtidigt kommer kritik mot den kenyanska regeringen från miljöorganisationer, som menar att helgdagen är ett spel för gallerierna. President William Ruto har nämligen tagit beslut om att häva ett avverkningsförbud av skog som han själv införde i egenskap av vice-president 2018.

 

Foto: Michele Spatari, Wikimedia Commons.

Dela