Klimatfloppen i Ghana – ger 4 promille av avtalad utsläppsminskning

Bild: regeringen.se

Sveriges regering ska klara Parisavtalet genom klimatprojekt utomlands. Problemet? Det har aldrig provats någon annanstans och det verkar inte fungera.

Jorunn Fagerström

create 2024-02-14 update 2024-02-15

Regeringen är konsekvent i sin klimatpolitik. Utsläppsminskningar ska absolut ske – bara inte snart, och helst inte heller i Sverige. På klimatmötet COP28 i Dubai presenterade man stolt sin plan för att slippa bedriva klimatpolitik i det egna landet: Utsläpp ska minska någon annanstans, och på så sätt minska Sveriges klimatavtryck. Den här typen av klimatpolitik har inte provats av något annat land tidigare.

Företaget Stella Futura har skrivit avtal med Energimyndigheten om ett klimatprojekt i Ghana. Enligt ett avtal på upp till 100 miljoner kronor ska de minska koldioxidutsläpp med 165 000 ton på fem år. Projektidén är att solpaneler byggs på vårdinrättningar i Ghana. Omställningen till förnybar energi ska då minska förbrukningen av el från fossila bränslen.

Nu rapporterar SVT om ett skrämmande dåligt resultat. Hittills har man minskat utsläppen med 39 kg koldioxid – vilket motsvarar en resa mellan Stockholm och Göteborg. Det kanske blir bättre? Inte mycket. När hela projektet har genomförts beräknas utsläppsminskningen landa på 600 ton, alltså 4 promille av den avtalade minskningen.

En som inte verkar bekymrad över de katastrofala sifforna är Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten. Det är i alla fall hur man får tolka hans minst sagt kryptiska uttalande i frågan:

”Jag måste utgå ifrån att vi har gjort den bedömningen vi har gjort; att vi har oberoende bedömare som har varit inne i det här och arbetat med det, och att de levererar det paket de ska leverera” säger Andrén till SVT.

Allt tyder på ett totalt haveri av dessa aldrig tidigare prövade projekt. Ändå är detta Sveriges plan för att nå Parisavtalet. Det är tydligt i den övriga klimatpolitik som regeringen för och de utsläppsökningar denna genererar. Så länge reell klimatpolitik ersätts av luftslott från näringslivet lär de ökningarna fortsätta.

 

OBS denna text har uppdaterats efter att SVT korrigerade sina uppgifter. Enligt tidigare uppgifter hade 100 miljoner redan betalats till Stella Futura. Nu rättar SVT med att upp till 100 miljoner kommer betalas ut i efterhand, beroende på hur mycket el som solcellerna producerar.

Dela