Kustsamhällen underskattar faran från stigande havsnivåer

Mer än hälften av USA:s kustnära samhällen underskattar faran från stigande havsnivåer, då deras riskanalyser inte är i linje med IPCC:s scenarion för havsnivåhöjningen. Detta visar en studie som tittat på hur väl klimatvetenskap används i det lokala beslutsfattandet.

Lovisa Berglund

create 2023-02-16 update 2023-02-16

En höjning av havsnivån medför risk för översvämningar och landerosion, vilket i sin tur kan medföra stora skador på både infrastruktur och människor. Det går dock att planera motståndskraftiga städer för att spara både liv och resurser – om faran tas på allvar.

Studien, som publicerats i tidsskriften Earth’s future, har tittat på 54 kustsamhällen i USA. Den övergripande slutsatsen är att mer än hälften av samhällena underskattar havsnivåhöjningen jämfört med IPCC:s scenarion. I södra USA tenderar man att underskatta faran ännu mer, då inget av samhällena planerar för en tidshorisont längre än till år 2100. En majoritet av samhällena i södra USA utgår också bara ifrån ett scenario och tar därför inte hänsyn till osäkerheten i prognoserna eller worst case scenarios.

År 2100 förutspås över 13 miljoner människor i USA bo i områden som drabbas av havsnivåhöjningen och särskilt drabbade riskerar redan utsatta grupper och minoriteter att bli.

Dela