Londons drag för att rädda luften: straffavgift på smutsiga bilar

184 kronor per dygn. Så mycket kostar det numera att köra en gammal bensin- eller dieselbil i London. Åtgärden bedöms förbättra luften, folkhälsan och rädda liv.

Sven Elander

create 2023-08-30 update 2023-08-30

Londons nya avgifter för smutsiga bilar införs den här veckan. Den som kör en bensinbil äldre än 2006, eller en dieselbil äldre än 2015, måste numera betala motsvarande 184 kronor per dygn (12,50 pund) i avgift. Syftet med den nya avgiften är att minska vägtrafiken och därmed utsläppen. Avgiften gäller numera i hela London inklusive ytterstaden.

– VI har fortfarande alldeles för mycket giftiga luftföroreningar som permanent skadar unga Londonbors hälsa och leder till tusentals förtida dödsfall varje år, sa Londons borgmästare Sadiq Khan i november 2022 när beslutet om den nya avgiften tillkännagavs. Det rapporterar CNN.

– Nu kan 5 miljoner londonbor andas renare luft, säger Sadiq Khan i en intervju med ABC News.

I London räknar man idag med att 9 400 dör i förtid varje år till följd av dålig luftkvalitet. Globalt handlar det om över 4 miljoner människor som dör till följd av luftföroreningar utomhus, enligt WHO.

Dela