M och SD köper tidningsartikel för att stoppa vindkraft till havs

Foto: Bulletin

”Bohuslän förlorar sin själ” säger den sorgsne fiskaren på tidningsbilden. Artikeln i Bulletin riktar kritik mot ett regeringsbeslut om att se över möjligheter till havsvindparker. Eftersom detta är vad M och SD i Uddevalla har betalat för.

Jorunn Fagerström

create 2023-11-13 update 2023-11-13

I februari beslutade regeringen att ge länsstyrelsen uppdrag om att bereda ansökningar för nya havsvindparker i Bohuslän. Miljöminister Romina Pourmokhtari menade att detta var ett viktigt steg i Sveriges omställning till fossilfri energi.

M och SD, Uddevallas kommunstyrelses majoritet, verkade inte hålla med. DN skriver om hur kommunstyrelsen gav sin egen förvaltning i uppdrag att ”verkställa insatser för påverkansarbete gentemot beslutsfattare samt informationsinsatser gentemot allmänheten avseende de negativa effekterna som blir följden av en etablering av vindkraft i den ekonomiska zonen utanför Bohusläns kust.”

Den sponsrade artikeln i Bulletin togs på uppdrag av Uddevalla kommun fram av en extern konsult. Kommunalråd Henrik Sundström beskriver budskapet som ”fakta från Sveriges fiskare”.

Tidningsinnehåll köpt av politiska makthavare för uttalat påverkansarbete väcker onekligen frågor rörande medias roll som granskare av makthavare. Av partier köpta artiklar är ett främmande inslag i svensk nyhetsrapportering som kan komma att förändra den mediala scenen i Sverige.

 

Dela