Majoritet vill att rika och storföretag ska betala klimatomställningen

Photo by freestocks on Unsplash

Vem ska bekosta klimatomställningen? De som har pengar och de som förorenar. Så tycker i alla fall majoriteten av svenskarna, enligt en färsk undersökning.

Jorunn Fagerström

create 2024-06-27 update 2024-06-27

Nästan två tredjedelar av svenskarna tycker att omfattande åtgärder för att minska utsläppen bör ske omedelbart eller inom det närmaste årtiondet. Det visar en ny undersökning som Ipsos genomfört på uppdrag av Earth4All och Global Commons Alliance.

Men var ska omställningen ske, och vem ska betala? Även i dessa svåra frågor verkar faktiskt svenskarna vara förvånande eniga. Två tredjedelar av svenskarna, 66 procent, tycker att personer och företag med högre utsläpp ska betala högre skatt. Pengarna ska fördelas bland de som förorenar mindre. Progressiv beskattning är en mycket vanlig princip för skatt och tillämpas på bland annat inkomst. Att progressiv beskattning av utsläpp upplevs som rimligt för många svenskar är därför kanske inte så oväntat.

En majoritet av de tillfrågade svenskarna tyckte även att omställningen ska finansieras av de som har större ekonomisk kapacitet. Två tredjedelar stödjer högre skatt för höginkomsttagare om pengarna används till att finansiera stora förändringar av ekonomi och livsstil. Av de tillfrågade var det bara 15 procent som motsatte sig förslaget. 64 procent stödjer att omställningen ska bekostas av högre skatt för stora företag.

Detta står i bjärt kontrast mot mycket av den politik som förs i Sverige, där exempelvis förmögenhetsskatt, fastighetsskatt och arvsskatt helt avskaffats. Skillnaderna i inkomst efter skatt är större än på flera decennier, enligt SCB, och verkar fortsätta öka.

Höga skattesatser för rika befaras ofta av kritiker kunna leda till kapitalflykt, där pengarna helt enkelt flyttas till länder med lägre skatt. Denna risk är en av flera anledningar till att det på sommarens G20-möte, ett forum för samtliga världens stora ekonomier, ska diskuteras en global förmögenhetsskatt. En sådan skatt skulle avsevärt kunna förenkla klimatomställning bekostad av de mer välbemedlade.

Dela