Moderaterna i Göteborg vill riva upp stadens klimatmål

Göteborg tycks få väldigt svårt att nå sina klimatmål till 2030. Moderaternas förslag på lösning? Ändra målet.

Sven Elander

create 2023-12-17 update 2023-12-17

Det är Göteborgs klimatråd, ett oberoende granskningsråd med sex forskare, som i en ny rapport slår fast att stadens klimatmål till 2030 kommer bli mycket svårt att nå. Moderaterna, som sitter i opposition i Göteborg, har ett förslag på lösning: Ändra målet så det blir enklare att nå. 

Argumentationen från Göteborgsmoderaterna liknar den som förs från regeringen: När målen inte ser ut att nås så bör vi ändra på målen, inte på politiken. Ironiskt nog är det också  Moderaternas politik i regeringsställning, med kraftigt minskad reduktionsplikt och sänkt bensinskatt, som är en del av förklaringen till att Göteborg får svårt att nå sina mål.

Det finns dock en, eller snarare två, väldigt stora elefanter i rummet. Det är de två stora raffinaderierna Preem och St1 som står för en stor del av utsläppen. För att kapa dessa skulle man behöva ta till rätt så drastiska åtgärder.

Göteborgs klimatråd föreslår därför i sin rapport att Göteborgs stad, med både morot och piska, ska göra allt man kan för att få raffinaderierna att ställa om till förnybara bränslen och börja med den kontroversiella tekniken koldioxidinfångning. 

Men inte ens om detta görs kommer Göteborg att nå målen, menar rådet. Det krävs dessutom ett antal andra kraftfulla åtgärder, inte minst för att minska utsläppen från transporter och arbetsmaskiner. Klimatrådet listar ett antal förslag på vad som behöver göras i sin rapport. Det är alltså ingen raketforskning det handlar om, däremot krävs politisk vilja och mod på en helt ny nivå. 

 

Foto: David Gubler/Bahnbilder.

Dela