Moderaternas nya förslag: fyll Stockholm med parkeringar

Foto: Ivana Cajina, unsplash

Bilar, bilar, bilar. Så kan Moderaternas nya trafikpolitik för Stockholms sammanfattas. Nu vill partiet trycka in tusentals fler parkeringsplatser i innerstaden.

Sven Elander

create 2024-02-04 update 2024-02-04

Moderaterna är arga över att fossilbilar kommer stängas ute från några gator i Stockholms innerstad. De är också arga över att boendeparkeringar i innerstaden inte längre kommer subventioneras lika mycket som tidigare. Jättearga.

Och nu kommer partiets kontring: Moderaterna vill anlägga inte mindre än 1 000 nya parkeringsplatser i Stockholms innerstad. Att trycka in så många parkeringsplatser i stadens centrala delar kommer inte vara lätt, men skam den som ger sig.

– Det finns 1 200 kvarter i innerstan, om man skapar en ny parkeringsplats i varje kvarter kommer man snabbt upp i 1 000 nya platser, oppositionsborgarrådet Christofer Fjellner (M) till tidningen Mitt i Stockholm.

Partiet har också avsatt 70 miljoner kronor i sin skuggbudget för att sänka parkeringsavgifterna.

På riksnivå har partiet samtidigt satsat över 13 miljarder på att göra det billigare att tanka bensin eller diesel, samtidigt som man tagit bort stödet till elbilar. Resultatet väntas bli att omställningen bromsas upp, så att fossilbilarna fortsätter rulla många år till.

 

Foto: Ivana Cajina, unsplash

Dela