Myndigheten larmar: Nu skärs anslagen till värdefull natur ner

Foto: Florian Glawogger, unsplash

Resurserna till skötsel av skyddad värdefull natur är nu lägre än på många år och kommer att ge negativa effekter på biologisk mångfald, uppger Naturvårdsverket.

Sven Elander

create 2024-01-28 update 2024-01-28

Naturvårdsverket varnar nu för att regeringens budgetnedskärningar kan ge negativa effekter på biologisk mångfald och besökares naturupplevelser runt om i landet. Förra veckans beslutades om fördelning av pengar till länsstyrelserna från anslaget ”åtgärder för värdefull natur”, och listan på åtgärder som får minskade medel är lång:

Verksamheten inom naturum

Insatser för byggnader och anläggningar i naturreservat

Insatser för hotade arter

Restaurering av ängs- och betesmarker

Länsstyrelsernas insatser vid förekomst av rovdjur

Bidrag till kommunala naturvårdsprojekt (LONA)

−Vi ger mer pengar för våtmarker och mot invasiva främmande arter i linje med regeringens satsningar. Vi har dock tvingats prioritera bort annat. Resurserna till skötsel av skyddad värdefull natur är nu lägre än på många år och kommer att ge negativa effekter på biologisk mångfald och besökares naturupplevelser runt om i landet, säger Claes Svedlindh, chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket i ett uttalande.

−Det kommer inte heller ges något bidrag till nya lokala naturvårdssatsningar eller projekt för friluftsliv. Inom LONA är det endast pågående projekt som får medel i år, samt våtmarksprojekt. Friluftsliv prioriterar vi lägre för att kunna värna skötsel av värdefulla arter och naturtyper, säger Maria Widemo, chef för artenheten på samma myndighet.

Det var inför regeringens budgetproposition i höstas som nyheten kom om att ”regeringen satsar 500 miljoner på skydd av värdefull natur”. Men det visade sig senare att ”satsningen” bara motsvarade ungefär en tredjedel av vad man skar bort från naturskyddet i budgeten för i 2023.

Det som komplicerar saken är att två budgetposter i miljöbudgeten (utgiftsområde 20) har snarlika namn. Anslagspost 1:3 ”Åtgärder för värdefull natur” och anslagspost 1:14 ”Skydd av värdefull natur”. Det är den senare som nu höjs med 500 miljoner och därmed landar nästan lika högt som innan nedskärningen. Men den förra, skötsel av värdefull natur, tycks förbli på ungefär samma sänkta nivå.

Om båda posterna räknas samman så ligger de fortfarande ungefär en miljard lägre än vad de gjorde innan den nuvarande regeringen tillträdde.

 

Foto: Florian Glawogger, unsplash

Dela