Just nu: Namninsamling för att rädda flygskatten

Foto: Ramon Kagie, unsplash

Regeringen har föreslagit att flygskatten halveras, mitt under klimatkrisen. Nu startar Klimatgranskaren en namninsamling för att rädda klimatskatten på flyg.

Sven Elander

create 2024-06-12 update 2024-06-12

fact_check Namninsamling för att rädda flygskatten

Skriv under vår namninsamling här.

Att flyga är en av de enskilt mest klimatskadliga verksamheter man kan ägna sig åt. 99,4 procent av flygbränslet i Sverige är fossilt och hållbara alternativ ligger flera decennier framåt. Flyget är trots detta gynnat skattemässigt och behöver varken betala moms, energiskatt eller koldioxidskatt.

För att minska utsläppen från flyget infördes 2018 en flygskatt. Större skatt för långresor och mindre för inrikesresor. Och den har fungerat. Flera storföretag klagar på att flygskatten lett till att flyglinjer tvingats lägga ner. Det är goda nyheter för klimatet, eftersom minskat flygande innebär att utsläppen minskar.

Men nu har regeringen lagt fram ett förslag om att halvera flygskatten. Det skulle enligt regeringens egna beräkningar få allvarliga konsekvenser för klimatet: 300 000 fler passagerare skulle välja flyget per år. Det skulle i sin tur leda till 87 600 ton i ökade utsläpp, vilket motsvarar 2,5 procent av de totala utsläppen från allt flyg i landet.

Om vi ska klara klimatmålen och undvika katastrofala konsekvenser för mänskligheten måste flygandet minska. Då kan inte flygskatten halveras eller tas bort.

Klimatgranskaren har nu startat en namninsamling för att rädda flygskatten. Alla namnen kommer att överlämnas till regeringen den 24 juni, då remisstiden för förslaget om halverad flygskatt går ut.

Skriv på namninsamlingen här! 

Vill du veta mer om flygets klimatpåverkan? Naturskyddsföreningen har samlat frågor och svar här.

 

Foto: Ramon Kagie, unsplash

Dela