Nu kan du påverka EU:s klimatmål 2040

EU ska vara klimatneutralt år 2050. Som ett steg på vägen pekar EU:s klimatlag ut att utsläppen ska minska med 55 procent till 2030. I dagarna har EU officiellt inlett sina förberedelser för ett 2040-mål. Och nu kan du påverka.

Joakim Söder

create 2023-04-03 update 2023-04-03

Till 2030 ska utsläppen i EU minska med 55 procent jämfört med 1990-års nivåer. Till 2050 ska EU vara klimatneutrala om vi ska ha en chans att klara Parisavtalet. Däremellan kommer 2040. Och EU har nu officiellt inlett det offentliga samrådet för målet om hur mycket utsläppen ska minska till 2040. 

2040-målet kommer att vara avgörande för EU:s väg mot klimatneutralitet. Många pekar på att 2030-målet var alldeles för lågt ställt, och att ambitionen måste upp. EU ska under våren 2024 presentera tilläggsförslaget till klimatlagen, men det är under 2023 som det ska utformas. 

Privatpersoner, organisationer och företag kan delta, och sista dag är den 23:e juni. 

Klicka här för att deltafact_check Fakta

Enligt Parisavtalet ska alla parter var femte år utvärdera hur man lever upp till avtalet. Den första processen har pågått sedan 2021, med slutdatum i sommar. Därefter kommer slutsatserna diskuteras på COP28 i Förenade Arabemiraten i vinter. 

Enligt EU:s klimatlag ska förslaget om klimatmål 2040 presenteras inom sex månader från denna utvärderingsperiod, i praktiken under våren 2024. Detta kommer att vara det sista viktiga klimatförslag som den nuvarande EU-kommissionen presenterar. Förhandlingarna lär dock inte bli färdiga innan EU-valet i juni 2024, då både kommissionen och parlamentet byts ut.

Även förslag om koldioxidbudget

Men EU-kommissionen kommer inte bara att presentera ett mål om utsläppsminskningar till 2040. För första gången någonsin kommer EU dessutom att få en koldioxidbudget för åren 2030-2050. Ett väldigt viktigt verktyg för att reglera hur mycket EU:s medlemsländer får släppa ut varje år. Exakt hur det ska utformas och införas återstår att se.

Källa.

Dela