Nu kan vi äntligen få ny järnväg mellan Oslo och Göteborg

Ett konsortium är på väg att bildas för att hitta finansiering till att bygga ny järnväg mellan Oslo och Göteborg. En plan ska kunna läggas fram inom närmsta året.

Lorentz Tovatt

create 2023-02-13 update 2023-02-13

Långsamma och gamla spår och få avgångar har gjort att få väljer att resa Oslo-Göteborg med tåg, detsamma gäller för godstrafiken som istället går på lastbil. Men nu kan det vara på gång en förändring med nya spår mellan städerna, det rapporterar DN.

Det är det så kallade String-nätverket som ligger bakom initiativet. Det består av kommuner och regioner från Hamburg, Kiel, Köpenhamn, Malmö, Helsingborg och Oslo. Sträckan Oslo-Göteborg har som sagt länge varit ett problembarn, ändå har den svenska och norska staten inte lyckats åstadkomma nya och ordentliga spår. Men om initiativet med ett konsortium blir verklighet kan projektet bli av även utan offentliga medel. Och precis som Klimatgranskaren tidigare skrivit så är sträckan prioriterad även av EU, vilket kan underlätta.

– Givetvis söker vi de EU-stöd som finns och som vi vet att EU vill satsa, det är ju en av EU prioriterad sträcka. Men givetvis krävs ett tätt samarbete med stater och myndigheter kring tillstånd och samordning, säger String-nätverkets vd Thomas Becker till DN.

String-nätverket siktar på att lägga fram en plan för projektet, inklusive finansiering, inom ett år.

Dela