Nu märks miljöbudget-smällen: ”fler ungar kommer dö”

Regeringens brutala nedskärning på miljöbudgeten 2023 kan få ödesdigra konsekvenser för Sveriges mest hotade arter.

Sven Elander

create 2023-11-21 update 2023-11-21

Det ser mörkt ut för hotade arter som kornsparv, rödspov, humlepälsbi och ortolansparv. Regeringens enorma nedskärning i miljöbudgeten för 2023 har gjort att länsstyrelserna tvingat stryka en lång rad åtgärder för att hjälpa de hotade arterna. Det visar en enkät som TT skickat ut till landets samtliga länsstyrelser.

”Den här vintern kommer betydligt fler av kornsparvens ungar att dö än föregående år”, konstateras i undersökningen. Pengarna räcker helt enkelt inte till att stödutfodra fåglarna, som har svårt att klara sig utan denna hjälp.

— Där vintermaten försvinner kommer i princip inga ungar att överleva. Det påverkar populationen drastiskt, säger Måns Bruun på länsstyrelsen i Skåne i TT-artikeln.

Fjällräven är en av de arter som trots allt prioriteras i de tuffa tiderna, men om inte mer pengar skjuts till kommer även denna art ligga illa till.

Regeringen återför visserligen en del av de pengar som skurits ner i budgeten för nästa år, men experter menar att det är långt ifrån tillräckligt. Så här skriver Naturskyddsföreningen:

Regeringen lägger tillbaka en del av de pengar som de tidigare drog ner från naturvårdsbudgeten, men det är fortfarande långt ifrån vad som behövs. Detta kommer få stora konsekvenser i naturreservat och nationalparker i hela landet.

Foto: Michael Haferkamp, Wikimedia Commons: CC BY-SA

Dela