Ny boom för förnybart under rekordåret 2023

Källa: Sebastian Ganso, Pixabay

Ny statistik visar att 2023 var ett ljust år för förnybar energi i EU. Portugal, Tyskland och Belgien visar alla rekord inom förnybar energi.

Erik Wahlström

create 2024-01-02 update 2024-01-02

Under 2023 har flera europeiska länder slagit rekord i förnybar energi, visar nya siffror. I Portugal stod förnybara energikällor för nästan två tredjedelar (61 procent) av energianvändningen, en klar ökning från 2022 då motsvarande siffra var 49 procent. Under 2023 har också en rekordmängd sol- och vindkraftanläggningar installerats i Tyskland. I Belgien var 2023 det första året då mer energi producerades från förnybar energi än från fossila källor.

Utvecklingen följer efter nya målsättningar i den europeiska energipolitiken och efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Under 2021 skärptes energimålen för 2030, från att 32 procent av energin i EU ska vara förnybar till åtminstone 42,5 procent. Under 2022 kom 39 procent av elen från förnybara källor, och i maj 2022 producerades mer vind- och solenergi i unionen för första gången någonsin. Siffrorna

Men den förnybara energins fulla potential är långt ifrån uppnådd. Nyligen visade en studie från Potsdam Institute for Climate Impact Research att Europa kan bli helt självförsörjande på förnybar energi år 2030, vilken skulle innebära sänkta energikostnader för konsumenter och minskad sårbarhet från geopolitiska spänningar. För att nå dit krävs dock investeringar från alla politiska nivåer – något som inte setts ännu i tillräcklig skala.

Dela