Ny rapport: EU på god väg att klara förnybartmål

En ny rapport visar att EU är på god väg att klara målet om 40 procent förnybar energi i elsystemet till 2030. Nu höjs röster för höjda ambitioner.

Joakim Söder

create 2023-02-28 update 2023-02-28

I en analys av utbyggnaden av förnybar energi som publicerades på tisdagen kommer forskningsinstitutet Ember fram till att Europa kan få 45 procent av sin energiförsörjning från förnybara energikällor år 2030. Störst är chansen för solenergin, vars kapacitet år 2030 kan vara minst dubbelt så stor som den ursprungliga prognosen. Även den havsbaserade vindkraften pekas ut som en vinnare. Redan nu överskrider påbörjade projekt målet inom Fit for 55, enligt analysen.

Målet för andelen förnybart i Europas energisystem sätts av det så kallade förnybartdirektivet som just nu omförhandlas som en del av klimatpaketet Fit for 55. Som svar på Rysslands invasion av Ukraina föreslog EU-kommissionen att höja unionens mål till 2030 från 40 procent till 45 procent, vilket Europaparlamentet tidigare ställt sig bakom. Vissa medlemsstater motsätter sig dock denna förändring, och ministerrådet har tidigare landat i “minst 40 procent” ökning till 2030. 

Embers rapport visar att med rätt investeringar och rätt politik kan EU nå 50 procent förnybar energi år 2030 och att målet om 40 procent är alldeles för lågt.

– Vi lever inte längre i samma verklighet som när Fit for 55-paketet presenterades för snart 18 månader sedan. Rekordstora investeringar i ren energi gör att EU kan överträffa Fit for 55-förväntningarna och istället sätta EU på kurs mot minst 45 procent förnybar energi till 2030. Eftersom 40 procent förnybar energi inte längre speglar vart vi är på väg, innebär att hålla fast vid det lägre målet att sikta på ett misslyckande, säger Elisabeth Cremona, energi- och klimatanalytiker vid Ember. (vår översättning)

Även Världsnaturfonden (WWF) uppmanar ministerrådet på Twitter att höja ambitionerna.

En slutgiltig förhandling väntas nu i mars, under det rådande svenska ordförandeskapet. Den svenska regeringen har en avgörande roll att spela för vilken nivå EU lägger sig på.

Dela