Nya dokumentet avslöjar: missar ALLA klimatmål

Foto: Kristdemokraternas hemsida

Innebörden av ett nytt dokument som skickats till EU från Sveriges regering är tydligt: Sverige väntas bryta mot samtliga centrala EU-lagar på klimatområdet.

Sven Elander

create 2024-07-01 update 2024-07-02

Lagom till att stora delar av svenska folket inleder sin semester släpper nu regeringen en mindre bomb: regeringen räknar med att Sverige kommer bryta mot samtliga centrala EU-lagar på klimatområdet. Utsläppen inom transportsektorn väntas öka med uppemot 5 miljoner ton per år de kommande åren. Beskedet finns nu svart på vitt i ett regeringsdokument som skickats till EU.

Det var i torsdags förra veckan som regeringen skickade in en så kallad uppdaterad energi- och klimatplan (så kallad NECP) till EU. I planen berättar man hur det går med uppfyllnaden av EU:s olika klimatmål.

Men i den plan som Sverige skickat in finns inga ytterligare åtgärder som gör att vi når målen. Experten Magnus Nilsson har sammanfattat alla delar av EU:s klimatlagstiftning som Sverige nu väntas bryta mot:

”ESR (ansvarsfördelningsförordningen): Regeringen räknar med att de svenska utsläppen utanför nuvarande utsläppshandel blir större än lagstiftningen tillåter.
LULUCF-förordningen: Regeringen räknar med att den svenska nettoinlagringen av kol i landskapet och träprodukter kommer att bli mindre än lagstiftningen kräver.
Förnybartdirektivet: Regeringen räknar med att andelen förnybar energi i den svenska energimixen 2030 kommer att bli lägre än EU-lagstiftningen kräver.
Energieffektivitetsdirektivet: Regeringen räknar med att den svenska energianvändningen 2030 kommer att bli större än direktivet tillåter.”

Det är inte första gången som Sveriges klimatplan döms ut som orealistiskt, men det är första gången som avsikten blir tydlig i ett regeringsdokument.

Tidigare i år underkändes regeringens klimatplan av experterna i det klimatpolitiska rådet. Därefter konstaterade också regeringens egen expertmyndighet, Naturvårdsverket, att regeringen missar klimatmålet.

– Vi har tittat på alla nationella klimatmål till 2030, 2040 och 2045 och på vårt åtagande gentemot EU till 2030. Vi har även tittat på hur utvecklingen går inom markanvändningssektorn. Resultatet är att vi når inte når något av dessa mål, säger Sara Almqvist, chef för klimatanalysenheten på Naturvårdsverket till DN.

Dela