Nya siffror: Massiv ökning av fossila subventioner

Foto: Frankie Fouganthin, wikimedia commons

Regeringens subventioner till användandet av fossila bränslen ökar kraftigt, trots att man lovat ta bort dem. Det visar nya siffror.

Sven Elander

create 2024-01-18 update 2024-01-18

Sverige har lovat fasa ut fossila subventioner, men gjorde 2023 tvärtom och ökade dem rejält. De fossila subventionerna är nu mycket större än den totala summan som satsas på miljö och klimat. Det visar Naturskyddsföreningens kartläggning av regeringens politik, som DN var först att rapportera om.

De fossila subventionerna uppgick förra året till 31 miljarder kronor, en ökning med 10 procent på ett år. Det går rakt emot det som Sverige tillsammans med övriga länder i världen lovade vid klimattoppmötet i Glasgow 2022.

– Regeringen väljer att göra det billigare att släppa ut växthusgaser. De pengar de lägger på satsningar på klimat är en bråkdel av vad de lägger på att göra fossila bränslen billigare, säger Beatrice Rindevall, ordförande för Naturskyddsföreningen till DN.

En fossil subvention som ökar i budgeten är stödet till bilpendlare.Innan valet 2022 var sju av åtta partier överens om att göra om det så kallade reseavdraget, stöd till personer som pendlar, så att det skulle bli mer klimatsmart. I stället för att bara gå till bilister skulle även buss-, tåg- eller cykelpendlare kunna få ta del av avdraget.

Men omedelbart efter valet beslutade Tidö-partierna att återgå till den gamla varianten: endast bilpendlare ska få stöd. Dessutom höjs ersättningen till dessa kraftigt: från 18 till 25 kronor milen. Det betyder att kostnaden för subventionen ökar från 5,5 till 7 miljarder kronor. Eftersom de flesta bilister fortfarande tankar fossilt innebär detta en rejäl ökning av de fossila subventionerna.

I Naturskyddsföreningens kartläggning har man listat vad de fossila subventionerna till största del består av:

Lägre energiskatt för dieselbränsle: 13,4 miljarder kronor

Avdrag för resor till och från arbetet: 7,4 miljarder kronor (+2,5 miljarder sedan 2022)

Skattebefrielse för utrikes flyg: 4,6 miljarder kronor

Skattebefrielse för inrikes sjöfart: 980 miljoner kronor

Nedsatt koldioxidskatt för dieselbränsle till arbetsmaskiner och fartyg inom jord-, skogs- och vattenbruk: 950 miljoner kronor.

 

Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia commons.

Dela