Österrikiska supervändningen: EU antar naturens räddningslag

Foto: Joss Woodhead, Unsplash 

Efter sju sorger och åtta bedrövelser är det nu klart: EU:s medlemsländer har röstat ja till att anta en lag om att återställa natur. Sverige röstade nej som ett av sex länder.

Redaktionen

create 2024-06-17 update 2024-06-17

EU:s lag om återställande av natur har beskrivits som helt avgörande för att klara miljö- och klimatmål. Trots det har Sverige kämpat med näbbar och klor för att stoppa lagen. Sverige har ingått i en grupp om sex EU-länder som satt sig på tvären och när medlemsländerna tidigare i vår behandlade lagen blev det nej.

Men nu har ett av länderna ändrat sig: Österrike. Inför dagens EU-toppmöte tillkännagav Österrike att de stödjer lagen, och därmed är saken biff. Eller rättare sagt wienerschnitzel.

WWF menar att det är mycket viktigt att denna lag kommer på plats i Europa eftersom det är en av de världsdelar som har högsta andelen mark (upp till 80 procent) som används för bebyggelse, infrastruktur och produktionssystem. Trycket på naturen och klimatförändringarna ökar riskerna för samhället om inga åtgärder görs.

WWF kommenterar också dagens beslut: ”Det är en gigantisk seger för EU:s natur, medborgare, ekonomi och alla som kämpat för naturrestaureringen”.

Det är värt att notera att Sverige fortfarande röstade nej.

 

Foto: Joss Woodhead, Unsplash

Dela