Regeringen stoppar lag om klimatkrav vid offentlig upphandling

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Nu skrotas lagförslaget om krav på myndigheter att beakta klimatet, miljön, djuromsorg och människors hälsa vid offentliga upphandlingar. Upphandlingar som årligen går upp mot 800 miljarder kronor.

Yrsa Lindberg

create 2023-04-13 update 2023-04-13

800 miljarder kronor. Så mycket spenderar svenska myndigheter varje år på varor och tjänster. Pengar nog för att förändra hela branscher. År 2021 föreslog därför dåvarande regering en lagändring där upphandlande myndigheter skulle bli skyldiga att beakta klimatet, miljön, djuromsorg, människors hälsa samt sociala och arbetsrättsliga aspekter vid offentlig upphandling. Det som idag är rekommendationer skulle bli skyldigheter. 

Idag rapporterar Aktuell Hållbarhet att lagen som skulle träda i kraft i juni i år, nu stoppas av regeringen.

Tidigare i år rapporterade Klimatgranskaren att civilminister Eriks Slottner hintat om att lagen aldrig skulle träda i kraft. Till Dagens Samhälle sa ministern:

– Jag tycker att det är jätteviktigt när vi utformar LOU så att den inte försvårar för små och medelstora företag att delta i och vinna upphandlingar. Ju fler lager man inför i lagstiftningen, desto större risk att det blir färre anbud. Om vi går vidare med förslaget, behöver det kanske kompletteras med andra åtgärder som motverkar att företag stängs ute.

Men istället för att komplettera lagförslaget skrotas det nu helt. Precis som det mesta i klimatväg från vår regering.

 

Dela