Regeringens klimatplan krympte just till en tummetott

Väljarnas dom över regeringens klimatpolitik är hård. Foto: Regeringskansliet

Regeringens storstilade klimatplan har torgförts med pompa och ståt – här ska alla de skarpa klimatförslagen komma. Men nu visar det sig att det bara blir en skrivelse – utan skarpa förslag.

Sven Elander

create 2023-09-15 update 2023-09-15

Regeringens klimathandlingsplan har återkommande beskrivits som det stora tillfället då en mer offensiv klimatagenda kommer presenteras. När Miljöministern kritiserats har hon gång på gång pekat på den kommande klimathandlingsplanen: svaren kommer där!

Men när regeringen idag redovisade vilka förslag man kommer lägga fram i riksdagen i höst blev det klart att den klimatpolitiska handlingsplanen kommer bli – i form av en skrivelse.

En skrivelse är inte alls lika skarp som en proposition. I en skrivelse redovisas det arbete som regeringen redan bedriver, och till skillnad från en proposition röstar inte riksdagen om den.

Detta går emot det som Miljöministern tidigare sagt. Anders Hellberg, reporter på Aktuell Hållbarhet som var först med nyheten, har sammanställt tidigare uttalanden:

”Vi ska naturligtvis få igenom den i riksdagen och behöver därför dialog med många parter.” (I intervju med Svenska Dagbladet)

”Sedan ska handlingsplanen röstas igenom.” (Sagt till Anna-Caren Sätherberg (S) i en interpellationsdebatt)

”Sen ska ju den handlingsplanen få stöd i riksdagen.” (I intervju med SVT)

Man får nog utgå från att miljöministern tänkte sig ett betydligt mer kraftfullt dokument där den nya offensiva klimatagendan skulle läggas fram för riksdagen. Istället tycks det bli en tummetott.

Dela