Regeringens ”natursatsning” – i själva verket en nedskärning

Bild: Från Ulf Kristerssons instagramkonto

Regeringen ”satsar” 500 miljoner på skydd av värdefull natur i budgeten för nästa år. Men ”satsningen” är fortfarande mindre än vad man skar ner förra året.

Sven Elander

create 2023-09-16 update 2023-09-16

Om du kapar budgeten för värdefull natur med 1,5 miljarder, och sen lägger tillbaka 0,5 miljarder. Vad kallar du det då?

Regeringen kallar det för ”satsning”. Men är det verkligen en korrekt benämning?

I veckan kom nyheten om att ”regeringen satsar 500 miljoner på skydd av värdefull natur”. Vid en första anblick ser detta så klart ut som en höjd ambitionsnivå. Men höjningen motsvarar bara ungefär en tredjedel av vad man skar bort från naturskyddet i budgeten för i år.

Det som komplicerar saken är att två budgetposter i miljöbudgeten (utgiftsområde 20) har snarlika namn. Anslagspost 1:3 ”Åtgärder för värdefull natur” och anslagspost 1:14 ”Skydd av värdefull natur”. Det är den senare som nu höjs med 500 miljoner och därmed landar nästan lika högt som innan nedskärningen. Men den förra, skötsel av värdefull natur, tycks förbli på ungefär samma nivå.

Om båda posterna räknas samman så ligger de fortfarande ungefär en miljard lägre än vad de gjorde innan den nuvarande regeringen tillträdde.

Varför är dessa pengar så viktiga? Svenska Turistföreningen har sammanfattat det i en kampanj:

I den senaste budgeten skar regeringen ner rejält på skötsel och skydd av naturreservat och nationalparker. Det betyder att vindskydd, vandringsleder, dass och grillplatser inte kan underhållas och på sikt kan behöva stängas. Det finns heller inga pengar till att informera om allemansrätten eller för att starta kommunala naturvårdsprojekt.

Vi kan inte acceptera att eftersatta leder inte rustas upp eller att rastskydd inte renoveras samtidigt som intresset för vandring och naturvistelse ökar. Regeringen säger att de värnar såväl naturen som friluftslivet. Nu vill vi på Svenska Turistföreningen att de inte bara säger det utan även visar det i höstbudgeten. När fler hittar ut i naturen behöver friluftsbudgeten höjas, inte sänkas! Om regeringen fortsätter på den inslagna vägen riskerar vi allvarliga långsiktiga konsekvenser för både natur och människor.

Dela